Megrendelem!
Telefonálok!
Üzenek! Kedvelem az oldalt!

Adatvédelmi szabályzat

A 2018. május 25-i időponttól kezdődően érvénybe lép a 2016/679 EU Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról. Mivel begyűjtjük az Ön személyes adatait, ezúton kívánjuk tájékoztatni Önt arról, hogy milyen célra használjuk ezen adatokat és melyek az Ön jogai a Rendelet szerint.

Melyik adatkezelő egység dolgozza fel az Ön adatait

A Rendelet szerint (a továbbiakban GDPR) a személyes adatok kezelői („Adatkezelők”) a jelen esetben a következő: Indevox Kft., székhely: 5900 Orosháza, Nyárfa u. 7., cégjegyzékszám: 04-09-005653, adószám: 23794531-2-04, a Gyulai Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában, képviseli: Lövei Ferenc Mihály (an.: Sára Edit) születési helye, ideje: Orosháza, 1972.01.25.

Melyek a feldolgozott személyes adatok

Az Ön személyes adatai, amelyeket begyűjtünk és feldolgozunk: cégadatok, vezetéknév és keresztnév, lakcím (kiszállítási postacím), e-mail cím, telefonszám, ügyfélazonosító kód/online azonosító, számlázási adatok (egy megrendelés véglegesítése esetén), bankinformációk (termék visszaküldése/visszafizetés esetén). Ezek az adatok előzőleg begyűjtésre kerültek, vagy a jelen időpontban begyűjtésre kerülnek a folyamatban lévő kereskedelmi kapcsolatok során, és Ön beleegyezését adta ehhez a művelethez a hatályos jogszabályoknak megfelelően! Mindent megteszünk azért, hogy ezeket az adatokat teljes biztonságban őrizzük és kizárólag a törvény és az Ön által megengedett célokra használjuk. Ön bármely pillanatban meggondolhatja magát és kérheti személyes adatainak az adatabázisunkból való törlését, a korábban adott beleegyezése visszavonását követően.

Önnek lehetőségében áll kapcsolatba lépni az Indevox kft. Adatvédelmi Felelősével, az előzőekben említett címeken vagy info@indevox.hu e-mail címen.

Milyen célból kerülnek feldolgozásra a személyes adatok

Az Ön személyes adatait olyan törvényes célokra használjuk, mint kereskedelmi tevékenységek folytatása (www.indevox.hu weboldal közvetítése által végzett eladás/vásárlás során és az Ön által végzett megrendelések alkalmával), illetve marketing- és statisztikai céllal (amelyek által saját kereskedelmi üzeneteket, tájékoztatásokat küldünk promóciós kampányokról, online bemutató termékekről és újdonságokról, az Ön kereséseinek megfelelően és új információkat továbbítunk a kampányok keretén belül vásárolható termékekről).

Az országos jogszabály (677/2001. sz. törvény) és a 2016/679 EU Rendelet (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kötelességünk az Ön személyes adatait biztonságosan és a meghatározott célokra használni.

Mi képezi ezen adatok feldolgozásának alapját

Annak alapját, hogy begyűjtjük és feldolgozzuk az Ön személyes adatait, az Ön beleegyezése képezi, amelyet az Adatvédelmi szabályzat elfogadásával adott, azáltal, hogy bejelölte az űrlapokon lévő, ehhez kapcsolódó jelölőnégyzetet. Ugyanakkor létezik egy jogi és/vagy szerződéses alap is, amely azon a kereskedelmi kapcsolaton nyugszik, amely létrejött Ön és az Indevox Kft. között a megrendelések véglegesítésével és a megrendelt termékek kifizetésével, a nem megfelelő és/vagy elutasított termékek visszaküldésével, stb., emellett pedig egy olyan törvényes alap, amely szükséges és nélkülözhetetlen az Indevox Kft. által folytatott, Rendelet által előírt kereskedelmi és gazdasági tevékenységek végzéséhez.

Mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat

Az Indevox kft. által begyűjtött adatok a meghatározott kereskedelmi tevékenység folytatásának céljából kerülnek feldolgozásra:
 • a szerződés kivitelezése/megrendelés teljesítése/kereskedelmi kapcsolat teljes időtartama alatt;
 • a kereskedelmi viszony/szerződés megszűnését követő 3 éven keresztül;
 • a 3 éves időtartam lejárata után, amennyiben a személyes adatok megőrzése szükséges a tevékenységi területen alkalmazandó törvényeknek megfelelően, különös tekintettel az adózás és számviteli rend szabályaira, anélkül azonban, hogy ez az időszak túllépné a törvény által megszabott maximális időtartamot;

Az az időszak, amely során feldolgozzuk/kezeljük az Ön személyes adatait marketing és statisztikai célból, az Ön beleegyezése alapján, a belegyezés időpontjától veszi kezdetét és annak visszavonásáig tart.

Ön bármikor részletes felvilágosítást kaphat honlapunkon, az Adatvédelmi szabályzat címszó alatt, amely 2018. május 25-től kezdődően elérhető.

A személyes adatok feldolgozásához, petícióhoz vagy panaszhoz való jogok

A Rendeletnek megfelelően Ön mint az Indevox Kft. ügyféle a 8 alábbi joggal rendelkezik:
 • tájékoztatáshoz való jog az általunk feldolgozott Személyes Adatokkal kapcsolatban;
 • hozzáférési jog a feldolgozott/kezelt személyes adatokhoz;
 • a feldolgozott és/vagy kezelt adatok helyesbítéséhez kapcsolódó jog;
 • a személyes adatok törlésére vonatkozó jog, miután ezek az adatok már nem szükségesek, vagy a beleegyezés visszavonásra került, vagy törvénytelen feldolgozás esete áll fenn, stb.;
 • jog a személyes adatok korlátozására;
 • automatikus profilalkotás alapján történő értékelés megtagadásának joga;
 • más Adatkezelő általi adathordozás lehetőségéhez való jog;
 • kifogáshoz való jog és egyéni automatizált döntéshozó folyamathoz való jog, amely magában foglalja a személyes adatok feldolgozása elleni fellépés jogát.

A fentiekben felsorolt jogok gyakorlásához az Indevox Kft. ügyfeleként, joga van egy írott és keltezett kérelemmel fordulni vállalatunkhoz, amelyet az info@indevox.hu e-mail címre szükséges megküldenie, és amely által jog szerint és törvényes módon élhet az Önnek biztosított közbelépés jogával a következők tekintetében:
 • olyan adatok kijavítása, aktualizálása, blokkolása vagy törlése, amelyek felhasználása nem az országos jogszabály (677/2001. sz. Törvény) és a 2016/679 EU Rendelet (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően történt, ezzel a jog bármikor élhet a fentiekben felsorolt tevékenységek kapcsán, különösképpen abban az esetben, ha az adatok hiányosak vagy pontatlanok;
 • személyes jellegű adatok anonimizálása;
 • értesítés megküldése azon harmadik személyeknek, akik számára bemutatásra/kiadásra kerültek az illető adatok, azzal a feltétellel, hogy ez az értesítés nem képez aránytalan erőfeszítést azon törvényes érdekkel szemben, amely sérülhet;
 • az Ön személyes adatai feldolgozásának megszüntetése, ha az lehetséges a feldolgozás céljának megfelelően. Adatkezelőként tájékoztatjuk Önt, hogy adatai feldolgozását azonnal megszüntetjük, ha megszűnik az a cél, amiért az adatokat begyűjtöttük.

Személyes adatok megküldése más címzettek részére

Annak érdekében, hogy minél versenyképesebb szolgáltatásokat kínáljunk és eljuttassuk Önhöz a megrendelt termékeket, mi, az Indevox Kft. törvényes kötelezettségeink teljesítése érdekében, vagy egyéb jogi célból, kiadhatjuk az Ön személyes adatait közigazgatási szervek, bírósági szervek, közjegyző irodák, együttműködő partnerek és/vagy külső szállítók részére - akik kiszervezett szolgáltatásokat végeznek nekünk - illetve egyéb kategóriába tartozó, magyarországi vagy külföldi, Európai Unióba/Európai Gazdasági Térségbe tartozó címzett számára, biztosítva ugyanakkor Önt arról, hogy személyes adatai védelmére megfelelő garanciát vállalunk.